top of page

הגשת תביעה - פטירת אדם בשל אי אבחון אירוע מוחי

30.9.20

תביעה זו עניינה ברשלנותה של הנתבעת ומחדליה, אשר גרמו למותו בייסורים בטרם עת של המנוח. 


המנוח הופנה לבית החולים בחשד לאירוע מוחי. למרות גורמי הסיכון שלו ולמרות התלונות האופייניות – הוא שוחרר כלאחר יד, ללא אבחנה, וללא המלצות לטיפול מניעתי... למחרת הובהל באמבולנס במצב קשה לחדר המיון - רק אז ובאיחור ניכר - אובחנו אוטמים משמעותיים במוחו. היה זה מאוחר מדי והטיפול לא צלח. 


כתוצאה הוא נותר מונשם תקופה ארוכה בסיומה נפטר בשל דימום משמעותי מאתר ההנשמה בצווארו. 


לו היה מטופל כראוי עם פנייתו הראשונה לבית החולים היה מותו נמנע.

בואו נדבר

bottom of page