top of page

ברוכים הבאים

המפגש שבין חולה לרופא נועד מטבעו להיטיב עם החולה.

ואולם, לא תמיד מסתיים המפגש בתוצאה המקווה.

ישנם מקרים לא מעטים בהם התוצאה נגרמה ישירות

משום שהרופא פעל בדרך שרופא סביר לא היה פועל בה. 

מצב זה עונה לתיאור המשפטי "רשלנות רפואית".

משרדנו מייחד מזה שנים רבות את כל פעילותו אך ורק

לייצוג נפגעי רשלנות רפואית מכל רחבי הארץ.

בפעילותנו אנו מחוייבים ללקוחותינו לשירות אמין, נאמן ומקצועי.

המפגש שבין חולה לרופא נועד מטבעו להיטיב עם החולה. ואולם, לא תמיד מסתיים המפגש בתוצאה המקווה.

ישנם מקרים לא מעטים בהם התוצאה נגרמה ישירות משום שהרופא פעל בדרך שרופא סביר לא היה פועל בה. 

מצב זה עונה לתיאור המשפטי "רשלנות רפואית".

משרדנו מייחד מזה שנים רבות את כל פעילותו אך ורק לייצוג נפגעי רשלנות רפואית מכל רחבי הארץ.

בפעילותנו אנו מחוייבים ללקוחותינו לשירות אמין, נאמן ומקצועי.

משרדנו מדורג בין משרדי עורכי הדין המובילים בתחום הרשלנות הרפואית בישראל

בואו נדבר

bottom of page