top of page

הגשת תביעה - אובדן אשך בשל היעדר אבחון תסביב אשך מסוכן

14.5.22

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם אובחן תסביב אשך בקטין באיחור ניכר, ורק לאחר שכבר היה נמקי ונדרשה כריתתו.


התובע, קטין באמצעות הוריו, פנה לבית החולים של הנתבעת עם תסמינים אופייניים לתסביב אשך. תסביב אשך הינו מצב חירום רפואי אשר במידה ולא מזוהה ו/או לא מטופל בזמן עלול להוביל לצורך בכריתת אשך. ואולם, על אף התסמינים האופייניים לתסביב אשך, נקבע דווקא שהקטין סובל מתהליך דלקתי והוא שוחרר לביתו עם טיפול אנטיביוטי.


בשלושת בימים שלאחר מכן פנה הקטין שלוש פעמים נוספות לנתבעת אולם בכל פעם נשלח בחזרה לביתו ללא טיפול נדרש. רק לאחר הפנייה הרביעית אובחן לבסוף תסביב האשך, אלא שהיה זה מאוחר מדי והאשך אשר היה נמקי נכרת.

בואו נדבר

bottom of page