top of page

הגשת תביעה - אובדן אשך ליילוד בשל רשלנות בטיפול

7.12.21

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם אובחן תסביב אשך ביילוד באיחור ניכר, ורק לאחר שכבר היה נמקי ונדרשה כריתתו.


התובע, קטין באמצעות הוריו, נולד בלידה תקינה ולאחר הריון תקין לחלוטין. מספר שעות לאחר ששוחרר לביתו, שב לבית החולים עם הוריו בשל אשך שמאל אדום ונפוח. זמן רב מאוד לקח לצוות הרפואי להגיע לבדוק את היילוד ולהעלות את החשד כי מדובר בתסביב אשך המסכן את האשך. ואולם, על אף החשד, ועל אף בדיקות קליניות של האשך אשר לא היו תקינות, רק לאחר יומיים בוצעה בדיקת אולטראסאונד אשר הדגימה, כצפוי, את תסביב האשך. 


בשל האיחור הניכר בטיפול, לא נותרה עוד כל אפשרות אחרת מלבד כריתת האשך הנמקי.

בואו נדבר

bottom of page