top of page

הגשת תביעה - אובדן שמיעה בשל הליך רשלני של הוצאת גוף זר מהאוזן

19.9.22

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם נותרה ילדה קטנה כשהיא סובלת מאובדן שמיעה באוזנה לצמיתות, זאת לאחר שבהליך פשוט למדי של הוצאת גוף זר מאוזנה, הוצאו בשגגה גם עצמות השמע.


התובעת, ילדה קטנה בשנות חייה הראשונות, הופנתה לבית החולים על מנת ששם יוציאו מאוזנה גוף זר אשר ככל הנראה הכניסה לשם מספר ימים קודם לכן. מדובר בהליך פשוט ביותר! 


אלא שבשגגה הוצאו בנוסף לגוף הזר גם עצמות השמע של התובעת. יוסבר מיד כי אין בכך כל הגיון או הסבר סביר שכן הגוף הזר ועצמות השמע שונות לחלוטין בצבען...


כתוצאה מהוצאת עצמות השמע של התובעת, נותרה היא סובלת מאובדן שמיעה משמעותי באוזנה. מדובר בנזק צמיתות אשר אינו בר ריפוי.

בואו נדבר

bottom of page