top of page

הגשת תביעה - איחור באבחון סרטן שד הוביל להתפשטות המחלה ואובדן סיכויי ההחלמה

9.11.21

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם אובחן סרטן השד בגופה של התובעת באיחור ניכר, לאחר שכבר שלח גרורות ואינו בר ריפוי עוד.


התובעת, אשר בשל סיפורה המשפחתי הייתה בסיכון מוגבר לחלות בסרטן שד, החלה כנדרש במעקב בהגיעה לגיל 40.


בבדיקת הדמייה שנערכה לה נמצא ממצא מדאיג ועל כן הומלץ לבצע ביופסיה. התובעת נשלחה לביצוע ביופסיה בבית חולים, שם מסיבה רשלנית ולא ברורה לא בוצעה הביופסיה אלא רק בדיקת הדמייה חוזרת. לאחר כשנה שוב נמצא ממצא חריג בבדיקת הדמייה ושוב הומלץ לבצע לתובעת ביופסיה. אלא שגם הפעם לא בוצעה הביופסיה, הפעם בשל התערבות רשלנית של רופא כירורג בקופת החולים. הגדיל הרופא לעשות, כשגם הנחה את התובעת לבצע מעקב אחת לשנתיים בלבד וזאת על אף שהסיפור המשפחתי שלה מחייב מעקב פעם בשנה! בביקורת הבאה, לאחר שנתיים, שוב נצפה ממצא חריג ושוב הומלץ לבצע לתובעת ביופסיה. פעם נוספת בוטלה הביופסיה בשל התערבות הרופא הכירורג בקופת החולים (!!!).


כתוצאה מכך, רק בחלוף חצי שנה נוספת, ולאחר שהתובעת חשה בגוש בשד, אובחן לבסוף הגידול הממאיר, אשר בינתיים כבר שלח גרורות לאיברים רבים בגוף. במצבה זה אבדו סיכוייה של התובעת להבריא מהמחלה...

בואו נדבר

bottom of page