top of page

הגשת תביעה - היעדר אבחון של מום לבבי בסקירת מערכות הוביל ללידת תינוקת הסובלת מנזק לבבי חמור

23.5.22

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם הוחמץ מום לבבי חמור בליבה של היילודה.


התובעים, הוריה של קטינה אשר נולדה עם מספר מומים לבביים, עברה אצל הנתבעת סקירת מערכות מאוחרת באופן שגרתי כחלק ממעקב ההריון. ואולם, בשל פענוח רשלני של הרופא המבצע את הבדיקה הוחמצו מספר מומים בליבה של העוברה, אחד מהם הינו מום לבבי קשה ביותר אשר לא מאפשר חיים לאחר הלידה אלמלא ביצוע ניתוח מיידי לתיקון המום, ניתוח אשר אכן התבצע ביילודה לאחר לידתה.


הקטינה סובלת ממום לבבי קשה ונדרשת למעקב רפואי קפדני על מנת למנוע הדרדרות מצבה.

בואו נדבר

bottom of page