top of page

הגשת תביעה - התמהמהות בחילוץ עובר הובילה לנזק מוחי

29.1.22

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם נותר התובע, יילוד בן יומו, כשהוא סובל מנזק מוחי חמור לצמיתות.


אם התובע, בחורה צעירה בתחילת חייה ובהריונה הראשון, התקבלה לבית החולים של הנתבעת ללידה בשבוע ה-40 להריונה. הלידה נמשכה זמן רב ובמשך כל הזמן הזה הייתה היא מנוטרת על ידי מוניטור. 


במשך למעלה משעתיים נצפו במוניטור מספר רב של האטות בדופק העוברי אשר העידו על מצוקה עוברית ממנה סבל. ואולם, האטות אלו לא זכו לכל התייחסות מצד הצוות הרפואי. רק באיחור ניכר, ולאחר שהתובע כבר סבל מתשניק ממושך אשר גרם לנזק מוחי משמעותי, הוחלט על יילוד התובע בעזרת שולפן ריק (ואקום).


לאור התנהלותה הרשלנית של הנתבעת, נפגע מוחו של התובע בצורה קשה והוא סובל משיתוק מוחי לצמיתות.

בואו נדבר

bottom of page