top of page

הגשת תביעה - טיפול רשלני בכריתת גידול סרטני הוביל לאובדן סיכויי החלמה מהמחלה

21.7.21

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם לא הוסר הגידול הסרטני אצל התובע, וכעת מחלתו הינה גרורתית ואינה ברת ריפוי עוד.


בגופו של התובע, אדם בריא אשר ניהל אורח חיים מלא ותקין, התגלו באקראי שני גושים החשודים כגידולים סרטניים. התובע הובהל לניתוח להסרתם, אלא שהרופא המנתח החליט להותיר את אחד הגושים במקומו ולא להסירו. רק לאחר למעלה משנה נשלח התובע לניתוח נוסף להסרת הגידול, אלא שגם כעת לא תמה רשלנות הנתבעת, שכן הרופא המנתח כרת בטעות מחצית מהלבלב של התובע (!!!) וזאת במקום את הגידול הממאיר אשר נותר פעם נוספת בגופו...


כתוצאה מאי כריתת הגידול, סובל התובע מהתפשטות גרורתית של המחלה וכעת אבדו סיכויו להחלים ממנה. זאת בנוסף לתחלואה הקשה ממנה סובל התובע גם בשל כריתת מחצית מהלבלב שלו.

בואו נדבר

bottom of page