top of page

הגשת תביעה - מתן תרופה אסורה בניגוד להנחיות הובילה לדימום מוחי חמור ולנכות קשה לצמיתות

13.12.21

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם נותר התובע כשהוא סובל מנכות קשה לצמיתות וממצב סיעודי מורכב.


התובע, אשר נפל ונחבל בראשו, פונה לבית החולים של הנתבעת שם נבחן ואובחן כסובל משבר בגולגולת ומדימום מוחי. במהלך האשפוז הועלה חשד כי מודבר בתסחיף ריאתי. ואולם, עוד בטרם אומת החשד באמצעות בדיקת הדמייה פשוטה, נתן הצוות הרפואי לתובע תרופה מדללת דם, אשר אסור בתחלית האיסור לתתה במידה וישנן התוויות נגד מסויימות, אשר הראשונה שבהן הינה מצב של דימום מוחי. זאת מהפחד (שהתממש...) כי התרופה מדללת הדם תגביר את הדימום המוחי הקיים. 


ואכן, אשר יגורנו בא, התרופה גרמה לדימום נרחב במוחו של התובע, אשר הוביל לסיבוך קשה במצבו ובעקבותיו למצב נוירולוגי סיעודי לצמיתות.

בואו נדבר

bottom of page