top of page

הגשת תביעה - נזקים נוירולוגיים חמורים נגרמו לתובעת עקב מתן שילוב אסור של תרופות

1.9.22

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנותה של הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם נותרה התובעת עם נכות רפואית ותפקודית חמורה.


התובעת, מגיל צעיר נוטלת באופן קבוע טיפול תרופתי עקב קדחת ים תיכונית משפחתית. תחת הטיפול הקבוע הייתה יציבה לחלוטין לאורך שנים ותפקדה לעילא ולעילא בכל תחומי החיים.


לימים, כשהתובעת בת 30, היא עברה תבחין נשיפה, אשר הצביע על הימצאות חיידק בקיבתה - הליקובקטר פילורי.


רופאיה הורו לה ליטול טיפול תרופתי להכחדת החיידק, אך באופן רשלני הנפיקו עבורה דווקא תרופה שמתנגשת עם הטיפול התרופתי הקבוע של התובעת (!).


עקב השילוב התרופתי האסור, נגרמה הרעלה קשה לתובעת, פגיעה בכבד וכליות ומצב הקרוי תמס שרירים, העלול לגרום אף למוות.


התובעת אושפזה וקיבלה טיפול אינטנסיבי, חייה ניצלו אמנם, אך היא נותרה עם נזקים נוירולוגיים משמעותיים עקב פגיעה מפושטת בשרירים ועצבים.

בואו נדבר

bottom of page