top of page

הגשת תביעה - נזק מוחי חמור לילוד עקב אי זיהוי וטיפול נדרש בפנאומותורקס

7.9.22

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנותה של הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם נותר התובע עם נזק מוחי חמור לאור אי איבחון הבעיה הריאתית ממנה סבל.


התובע, ילוד בן יומו, אושפז אצל הנתבעת עקב זיהום ויראלי בדרכי הנשימה. לאור ירידה בסטורציה (ריווי החמצן בדם) הועבר הילוד ליחידה לטיפול נמרץ, שם בוצעה לו אינטובציה (החדרת צינור פלסטי לקנה הנשימה של התובע לשם החדרת חמצן) והוא הונשם בלחץ.


לאחר זמן קצר מצבו של הילוד הוחמר משמעותית ועל כן בוצע לו צילום חזה. צילום החזה הדגים חור באחת מריאותיו של הילוד ממנו דלף אויר אל חלל בית החזה. מצב זה קרוי פנאומותורקס (חזה אוויר) והינו מצב חירום רפואי (!). 


על אף התמונה הברורה שהודגמה בצילום החזה שנעשה לילוד, לא קיבל הוא טיפול דחוף כנדרש, וזאת בשל העובדה המצערת שהבדיקה כלל לא נצפתה על ידי הצוות הרפואי...


בהיעדר כל טיפול, המשיך האוויר לזרום אל מחוץ לריאותיו של הילוד ואף הצטבר בחלל קרום הלב, דבר שגרם ללחץ על הלב ולעצירתו. הילוד נזקק להחייאה ממושכת, אשר אמנם הצילה את חייו, אך הוא נותר עם נזק מוחי נרחב בשל חוסר באספקת החמצן למוח במשך זמן רב.

בואו נדבר

bottom of page