top of page

הגשת תביעה - נזק מוחי חמור למטופל (ופטירתו בהמשך...) לאחר ובשל התמהמהות בטיפול בו בחדר המיון

31.8.22

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם נותר המנוח כשהוא במצב וגטטיבי ("צמח") בשל נזק מוחי חמור, וזאת לאחר שלא טופל בחדר המיון של הנתבעת על אף חומרת מצבו אשר חייב טיפול מיידי בו. בהמשך נפטר המנוח.


המנוח, אדם צעיר ובעל משפחה, הגיע לחדר המיון של הנתבעת כשהוא סובל מקושי בנשימה, כאבי גרון, חוסר יכולת לבלוע רוק וריור ללא הפסקה. מצבו היה כל כך חמור שלא יכול היה לדבר ולמעשה התקשורת עימו נעשתה באמצעות הודעות טקסט ששלח לבת זוגתו.


לאורך כל משך השהות בחדר המיון, פנתה בת זוגתו פעם אחר פעם לצוות הרפואי בתחינה שרופא ייגש לבדוק את המנוח. פניותיה אלו נותרו מיותמות ואף רופא לא ניגש אליו. 


לבסוף, לאחר זמן רב בו המתין המנוח לקבלת טיפול, הוא קרס. רק בשלב זה הובהל לחדר הלם אלא שאז הוא כבר לא נשם... למרבה הצער, גם בשלב זה לא תמו צרותיו של המנוח, שכן הליך ההחייאה בו בוצע בניגוד לכל כללי ההחייאה הבסיסיים ובפועל הוא לא הונשם בצורה אפקטיבית.


בשל השילוב שבין ההזנחה החמורה מלכתחילה בטיפול בו בחדר המיון, ובין ביצוע ההחייאה הכושלת, נותר המנוח כשהוא סובל מנזק מוחי חמור כתוצאה מחוסר חמצן. הוא שהה במצב וגטטיבי ("צמח") במשך כחצי שנה עד שלבסוף נפטר.

בואו נדבר

bottom of page