top of page

הגשת תביעה - נכות אורטופדית קשה לקטינה בשל אי טיפול בבעיה אורטופדית מולדת ופשוטה לטיפול

23.6.21

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו, עניינה במעשיה הרשלניים של הנתבעת ומחדליה, שבגינם נותרה התובעת עם נכות אורטופדית חמורה לצמיתות.


התובעת נולדה בבית חולים של הנתבעת לאחר הליך הריון תקין. מיד עם לידתה אובחנה התובעת כמי שסובלת מאי יציבות בשני פרקי הירכיים. מצב תחלואה זה קרוי DDH (Divelopmental Dysplasia of the Hip) והינו לא פחות ממצב חירום אורטופדי המחייב טיפול מיידי! שאם לא כן, המפרקים נהרסים ואין דרך לתקנם. מדובר בטיפול אורטופדי שמרני ופשוט במסגרתו נהוג לקבע מיד את מפרקי הירך באמצעות רצועות השומרות על מנח תקין של המפרקים. טיפול אורטופדי זה מבטיח ריפוי מלא של למעלה מ-95% מהמקרים.


ואולם, על אף מצב חירום אורטופדי זה, שוחררה התובעת לביתה מבלי שהחל בה הטיפול המתחייב. גם רופאת הילדים בקופת החולים, אליה הגיעו הורי התובעת עמה, לא ראתה לנכון להורות על מתן טיפול מידי, אלא היא הסתפקה בהפניית התובעת לבדיקת אורטופד למועד שבעוד כחודש ימים... כך קרה שרק לאחר כשלושה חודשים החל הטיפול בתובעת. בשל האיחור במתן הטיפול, לא ניתן היה עוד לטפל בתובעת באופן שמרני אלא באופן כירורגי בלבד, אשר לו אחוזי הצלחה נמוכים משמעותית.


התובעת נדרשה לעבור סדרה של שבעה ניתוחים אורטופדיים קשים ומורכבים, אשר לדאבון הלב לא השיגו את התוצאה הרצויה והיא נותרה עם נכות אורטופדית קשה לצמיתות, נכות אשר עם חלוף השנים רק תלך ותחמיר...

בואו נדבר

bottom of page