top of page

הגשת תביעה - נכות צמיתה לקטינה בשל אי זיהוי ואי טיפול בפריקת מרפק

28.1.24

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם נותרה הקטינה עם נכות צמיתה בידה הדומיננטית.


התובעת, קטינה בריאה שנפלה ונחבלה במרפק ידה הדומיננטית במהלך חוג התעמלות, התקבלה לחדר המיון אצל הנתבעת, שם בוצע לה צילום רנטגן אשר על אף שהדגים בצורה ברורה פריקה של המרפק, פוענח בצורה שגויה ונקבע שהיא סובלת משבר בלבד. בשל כך, גובסה ידה אולם הפריקה לא טופלה.


לו הייתה מאובחנת הפריקה במועד, ולו הייתה מטופלת על אתר, ניתן היה לבצע שחזור סגור וקיבוע בגבס בלבד, אשר היה מונע לחלוטין את המגבלה הצמיתה בידה הדומיננטית, ממנה היא סובלת. ואולם, בשל הפענוח השגוי והיעדר האבחנה במועד, נדרשה היא לעבור (לאחר זמן רב) ניתוח שחזור פתוח אשר הותירה הן עם מגבלה בתפקוד ידה הדומיננטית והן עם צלקת מכערת בידה.

בואו נדבר

bottom of page