top of page

הגשת תביעה - נכות קשה לצמיתות לאחר הליך לידה רשלני

8.2.22

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו, עניינה במעשיה הרשלניים של הנתבעת ומחדליה, שבגינם נותרה התובעת, אישה צעירה, כשהיא סובלת מנכות צמיתה, הן כירורגית והן פסיכיאטרית, בעטייה נפגע אורח חייה בצורה משמעותית.


התובעת, יולדת צעירה, התקבלה לחדר הלידה לשם לידת בתה הבכורה. לאחר מספר שעות, בעודה תחת אלחוש אפידוראלי, ללא כל התרעה או הצדקה ובניגוד מוחלט לפרוטוקול שמחייב הימצאות של ראש העובר בגובה נמוך יותר בתעלת הלידה, החל הרופא להפעיל לחיצות מסיביות על בטנה של היולדת - פעולה המכונה "קריסטלר". 


לחיצות אלו, אשר נעשו תוך הפעלת כוח פיזי רב ביותר על בטנה של היולדת, כאשר ראש העובר עודנו נמצא במיקום גבוה מדי בתעלת הלידה, גרמו ליולדת לקרעים חמורים בחיץ הנקבים (פרינאום) בדרגה 3-4! כלומר, לחיצות אלו גורמו גם לקרע בנרתיק וגם לקרע בשרירי הסוגר של פי הטבעת. 


בנוסף להתנהלות רשלנית זו של הרופא, הרי שבסיום הלידה לא נבדקה כראוי היולדת וממדי הקרע וחומרתו לא אובחנו. לו היה מאובחן הקרע כראוי הייתה נדרשת התערבותו של רופא מנתח מיומן באופן מיידי. תחת זאת, נעשתה ה"אבחנה" על ידי סטאז'רית אשר גם תפרה את הקרע בצורה שאינה תואמת את חומרתו וממדיו. 


כאמור, התובעת נותרה כשהיא סובלת מנזקים כירורגיים ופסיכיאטריים חמורים שמשפיעים על אורח חייה בצורה ניכרת.

בואו נדבר

bottom of page