top of page

הגשת תביעה - נכות תפקודית חמורה לאחר ביצוע בדיקת סי.טי רשלנית

26.12.20

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנותה של הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם נותרה התובעת עם נכות תפקודית חמורה.


במהלך בדיקת סי.טי. של העורקים הכליליים (צינתור וירטואלי) הוזרקה, בשל רשלנות חמורה, כמות אויר רבה בלחץ לוורידיה של התובעת. האוויר התרכז בליבה של התובעת וגרם לדום לב ומוות קליני! לאחר הליך החייאה ממושך, במהלכו ניזוקה מערכת העצבים של התובעת, שב הלב לפעול והתובעת חזרה להכרתה. ואולם, הנזק הנוירולוגי כבר נגרם ועל כן סובלת התובעת כיום מנכות תפקודית חמורה.

בואו נדבר

bottom of page