top of page

הגשת תביעה - פטירה לאחר ניתוח אלקטיבי פשוט בשל אי אבחון סיבוך רפואי

28.9.23

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, בגינם במהלך ניתוח אלקטיבי נגרמה למנוחה חסימת מעיים שלא אובחנה בזמן ובהמשך הטיפול הרשלני גרם למותה בייסורים.


המנוחה, אישה צעירה בריאה ונמרצת, עברה ניתוח בריאטרי אלקטיבי בשיטה לפרוסקופית. במהלך הניתוח בוצע חתך בדופן הבטן המיועד להכנסת 'צינור' שדרכו עוברים כלי הניתוח – חתך שבתום הניתוח יש לסגור באמצעות תפרים הן בחלקו הפנימי והן החיצוני.


הניתוח בוצע בהצלחה, אך בתומו הסתפק המנתח בתפירת הפתח החיצוני בלבד. כלומר נשאר מן כיס פתוח בדופן הבטן הפנימית, שכעבור שעות זלגה לתוכו לולאת מעי, נלכדה בדופן הבטן וגרמה לחסימת מעיים.


למרות שכבר במהלך האשפוז חסימת המעי נתנה את אותותיה - המנוחה שוחררה לביתה מבלי שבוצעה בדיקת הדמיה מחייבת, שהייתה מאבחנת את הסיבוך על אתר.


יומיים אחרי השחרור, עקב הקאות, עצירות וכאבי בטן, פנתה המנוחה לחדר מיון של הנתבעת, שם נעשתה האבחנה של חסימת מעיים מלווה בזיהום בטני. היא הוכנסה לניתוח דחוף.


ואולם, שיטת הניתוח שנבחרה לא התאימה למצבה של המנוחה ואף סיכנה אותה יתר על המידה. בנסיבות אלה הניתוח כשל מלהשיג את מטרותיו, מצב המנוחה הידרדר והיא נזקקה לעבור שני ניתוחים נוספים. אלא שבשלב זה הזיהום הנרחב היה כבר בלתי הפיך וגרם למותה.

בואו נדבר

bottom of page