top of page

הגשת תביעה - פטירה מיותרת בשל פיענוח רשלני של בדיקת הדמייה והיעדר מתן טיפול מתבקש בחדר המיון

31.10.22

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם נפטר בחור צעיר בשנות העשרים לחייו, לאחר ששוחרר באופן רשלני מבית החולים מבלי שנערך בירור מתבקש אודות מצבו ובדיקת הדמייה שבוצעה בעניינו פוענחה בצורה שגויה.


המנוח, צעיר בשנות העשרים לחייו, פנה לקופת חולים ומשם הופנה למיון הנתבעת, זאת בשל חום גבוה ושלשולים. בחדר המיון לא בוצעה לו בדיקה גופנית כנדש וצילום חזה אשר בוצע לו פוענח באופן שגוי ורשלני כתקין, זאת על אף שהדגים בבירור דלקת ריאות דו צידית. המנוח שוחרר לביתו כלעומת שבא באבחנה סתמית של זיהום ויראלי.


זמן קצר לאחר שחרור המנוח לביתו, נערכה ריוויזיה (בדיקה מחדש) של צילום החזה, על ידי רופא רדיולוג, אשר הבחין מיד בקיומה של דלקת הריאות (!), ואולם, לא נעשה עם מידע זה דבר... הצוות הרפואי של הנתבעת לא טרח ליצור קשר עם המנוח, אשר מצבו הלך והדרדר בביתו כאשר הזיהום בינתיים מתפשט לדמו.


יומיים בלבד לאחר שחרורו, שב המנוח פעם נוספת אל הנתבעת זאת לאור הדרדרות במצבו, כאשר הוא עדיין סובל מחום גבוה אלא שכעת גם סבל כבר מקוצר נשימה ומשיעול דמי.


בעודו ממתין לטיפול במיון, קרס המנוח בשל ההלם הזיהומי ונדרש לעבור החייאה ממושכת. המנוח החל לקבל טיפול אנטיביוטי אולם היה זה מאוחר מדי. לאחר שישה ימים של ייסורים קשים, נפטר המנוח במיטתו בבית החולים... מוות מיותר לחלוטין!

בואו נדבר

bottom of page