top of page

הגשת תביעה - פטירת ילדה צעירה לאחר שחרור רשלני מחדר המיון מבלי ביצוע בירור נדרש

20.9.22

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם נפטרה ילדה קטנה ארבעה ימים בלבד לאחר ששוחררה באופן רשלני מבית החולים ומבלי שנערך בירור נדרש אודות מצבה.


המנוחה, ילדה קטנה בשנות חייה הראשונות, מתוך בריאות שלמה, איבדה לפתע את הכרתה במהלך מסיבת יום הולדת. היא פונתה על ידי אמבולנס לחדר המיון של הנתבעת. בחדר המיון לא בוצע כל בירור נדרש לגבי הסיבה שהובילה לאובדן הכרתה, וזאת על אף שלצוות הרפואי היה ברור שגורם אפשרי לכך הינו גורם לבבי. המנוחה שוחררה לביתה.


ארבעה ימים לאחר שחרורה, בעת השתתפה באירוע משמח נוסף - נדם "לפתע" ליבה. למרבה הצער, הפעם, ההחייאה לא צלחה והיא נפטרה על אתר.


לאחר מותה התברר מה שצריך היה להתברר ארבעה ימים קודם לכן בעת שהייתה בבית החולים - שהמנוחה סובלת מתחלואה לבבית אשר גורמת לדום לבבי בעת דחק והתרגשות. לו היה מתבצע הבירור והייתה מתגלה התחלואה - היה מושתל בליבה של המנוחה קוצב לב ומותה היה נמנע.

בואו נדבר

bottom of page