top of page

הגשת תביעה - פטירת מטופלת בשל פיענוח שגוי של בדיקת אק"ג

17.10.21

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם נפטרה המנוחה בשל אוטם בלב, אשר ניתן היה למנוע לו הייתה מפוענחת נכונה בדיקת אק"ג אשר בוצעה זמן לא רב קודם לכן.


המנוחה, אשר עתידה הייתה לעבור הליך ניתוחי פשוט, נשלחה במסגרת ההכנה לניתוח לעבור מספר בדיקות שגרתיות, וביניהן גם בדיקת אק"ג. בדיקת האק"ג אשר העידה על ממצא פתולוגי בלב, פוענחה באופן רשלני ושגוי על ידי רופאי המנוחה.


לאחר תקופה קצרה, נפטרה המנוחה מבלי שהיא כלל יודעת על כך שהיא סובלת ממחלת לב, ובלי שהיא מודעת לסכנה המרחפת מעל לראשה. לו הייתה מפוענחת בצורה ראויה בדיקת האק"ג, היו חייה של המנוחה ניצלים.

בואו נדבר

bottom of page