top of page

הגשת תביעה - פטירת מטופל לאחר ניתוח אורטופדי פשוט

11.10.20

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו, עניינה ברשלנות של הנתבעת ומחדליה, אשר גרמה למותו בטרם עת של המנוח. 


המנוח, אדם צעיר, עבר ניתוח אורתופדי במסגרת "תיירות מרפא". במהלך הניתוח נקרע וריד הכסל ונגרם דמם ניכר. נסיונות התיקון לא צלחו ועקב אובדן הדם סבל המנוח מתת לחץ דם וסימני הלם ראשוניים. עוד בטרם העברתו לטיפול נמרץ, החל דם מצטבר בנקזים - אך לא נעשה דבר. לטיפול נמרץ הגיע המנוח כשהוא כבר במצב של הלם עמוק. המנתח הראשי נדרש להגיע למיטתו אך הוא סירב בעקשנות!!! מאחר והדימום לא פסק מצבו המשיך להתדרדר!! אך כאמור לא נעשה כל ניסיון כירורגי לעצור את הדימום. רק באיחור ניכר, כעבור 12 שעות נותח המנוח, אך גם בניתוח לא בוצעו הפעולות הנדרשות לעצירת הדימום, שהפך להיות בלתי נשלט, וגרם לפטירתו של המנוח מקריסת מערכות. לו טופל כראוי - היו חייו ניצלים!!

בואו נדבר

bottom of page