top of page

הגשת תביעה - פטירת מטופל ממחלת סרטן לאחר איחור של שלוש שנים באבחון המחלה

17.7.22

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם נפטר המנוח ממחלת הסרטן אשר קיננה בגופו משך זמן רב ואובחנה באיחור ניכר של כשלוש שנים, ורק כשהיא כבר מפושטת בכל גופו.


המנוח, שב והתלונן מספר רב של פעמים בפני רופאיו, במשך כשלוש שנים, על בעיות נשימה, על שיעול שאינו פוסק, על ליחה רבה, על כאבים בבית החזה ועל ירידה משמעותית במשקל - תלונות אופייניות וקלאסיות לגידול ממנו סבל!


המנוח עבר מספר בדיקות הדמייה אשר הדגימו שני נגעים בריאתו השמאלית, ובהמשך גם ביצע מספר ביופסיות, אלא שכל הבדיקות נערכו אך ורק לנגע אחד תוך התעלמות בוטה מהנגע השני, הסרטני...


כך היה שרק לאחר שלוש שנים אובחן לבסוף סרטן הריאות, אשר בינתיים גדל באין מפריע, וזאת רק בשלב שכבר היה מפושט ושלח גרורות מרובות בגופו. חצי שנה לאחר האבחון המאוחר נפטר המנוח.

בואו נדבר

bottom of page