top of page

הגשת תביעה - פטירת מנוח בשל איחור של עשר שנים (!) בגילוי מחלת הסרטן ממנה סבל

9.11.22

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם נפטר המנוח בשל איחור של כעשר שנים (!) באיבחון מחלת הסרטן ממנה סבל.


המנוח, אדם בשנות השישים לחייו, צלול ועצמאי, מנהל חיי משפחה מלאים ומאושרים בקרב ילדיו ונכדיו, נשלח לבדיקת דם שגרתית אשר הצביעה על ירידה משמעותית בספירת טסיות הדם (טרומבוציטופניה). ירידה כזו בערכי טסיות הדם מחייבת המשך בירור שכן היא מצביעה, בין היתר, על פתולוגיה אפשרית במח העצם. המנוח נשלח לבדיקת על-קול אשר הדגימה טחול מוגדל. שני אלו, כל אחד בנפרד ומקל וחומר בצירופם גם יחד, הינם סימנים המעידים על היתכנות לממאירות מסוג לימפומה.


ואכן, המנוח נשלח לייעוץ במרפאה המטולוגית אצל הנתבעת, שם, כמצופה, הוחלט על המשך הבירור ע"י ביצוע של בדיקת מח עצם. המנוח שוחרר לביתו ונאמר לו שהוא יזומן לביצוע הבדיקה בהמשך. המנוח מעולם לא זומן לבדיקה... כך היה במשך 8 שנים בהן המשיכו ערכי הטסיות בדמו לרדת והטחול המשך לגדול באין מפריע.


בחלוף 8 שנים פנה המנוח לרופא המשפחה עם תלונות על כאבים בבטן שמאלית עליונה (מיקומו של הטחול) והוא נשלח לביצוע בדיקת על-קול. הבדיקה הדגימה, כצפוי, טחול מוגדל באופן משמעותי. ואולם, גם הפעם לא נעשה דבר ולא בוצע כל בירור רפואי כנדרש...


בחלוף חצי שנה נוספת פנה המנוח פעם נוספת לרופא המשפחה בתלונות על חוסר תיאבון, כאבים בעצמות וירידה משמעותית במשקל. פעם נוספת לא נעשה שום בירור לגבי תלונותיו של המנוח.


לאחר שלושה חודשים התאשפז המנוח אצל הנתבעת בשל מחלת חום ממקור לא ידוע. בדיקות הדמייה שנעשו למנוח, ובהמשך ביופסיה שנלקחה ממנו, הדגימו את מה שצריך היה להתגלות עשר שנים (!!!) קודם לכן - שהמנוח סובל מסרטן מסוג לימפומה.


אלא שבשלב זה לא ניתן היה עוד לטפל בגידול הסרטני שכן הוא כבר היה גרורתי ומפושט למדי. חודשיים לאחר הגילוי נפטר המנוח בייסורים קשים.

בואו נדבר

bottom of page