top of page

הגשת תביעה - פטירת מנותחת בשל מצב רפואי בסיסי אשר אסר על ביצוע הניתוח

26.12.23

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו עניינה ברשלנות הנתבעת ומחדליה, אשר בגינם נפטרה המנוחה לאחר ובשל ניתוח שעברה, אשר אסור היה לה לעבור בשל מצבה הרפואי הבסיסי והידוע לצוות הנתבעת.


לאורך שנים בבדיקות דם שגרתיות נצפו למנוחה ערכים חריגים של כדוריות דם אדומות וטסיות (טרומבוציטים), שעלו בהדרגה והיו סימן למחלה המטולוגית. רופאי הנתבעת לא התייחסו לתוצאות הבדיקות הלא תקינות והמחלה, שהייתה ניתנת לטיפול פשוט, אולם כאמור, המחלה לא אובחנה ולא טופלה.


בשנת 2021 הוצע למנוחה לעבור ניתוח אורולוגי, שלקראתו היא ביצעה בדיקות מעבדה ונבדקה במרפאת טרום ניתוחית. כצפוי ללא כל טיפול היה בדמה ערך גבוה חריג של טסיות – טרומבוציטוזיס, שנראה בבירור בבדיקות המעבדה.


טרומבוציטוזיס מהווה התווית נגד לניתוח אלקטיבי, שכן הינו גורם סיכון משמעותי להיווצרות קרישי דם מפושטים, ואף דימומים נרחבים - בתקופה אחר-ניתוחית. בנסיבות אלה אסור היה לנתח את המנוחה ונדרש היה ראשית לטפל בטרומבוציטוזיס, ורק לאחר מכן לבצע את הניתוח.


ואולם, רופאי הנתבעת ברשלנותם ביצעו את הניתוח מבלי לטפל תחילה בטרומבוציטוזיס.


כצפוי במצב זה, מיד לאחר הניתוח התפתחו דימומים לצד קרישיות מפושטת בכלי הדם, שהביאו לקריסת מערכות ולמותה של המנוחה ימים אחדים לאחר הניתוח.

בואו נדבר

bottom of page