top of page

הגשת תביעה - פטירת מתמודדת נפש כתוצאה משילוב מסוכן ולא נדרש של תרופות וללא מעקב כנדרש

14.3.22

תביעה זו אשר הוגשה על ידי משרדנו בימים אלו, עניינה במעשיה הרשלניים של הנתבעת ומחדליה, שבגינם נפטרה המנוחה מדום לב פתאומי וזאת בשל שילוב מסוכן של תרופות פסיכיאטריות.


המנוחה, מתמודדת נפש תקופה ארוכה, טופלה במשך שנים רבות על ידי רופאה פסיכיאטרית של נתבעת, אשר ללא כל סיבה מוצדקת או הגיון רפואי, הורתה למנוחה ליטול כדורים רבים אשר כל אחד מהם לבדו, ובוודאי שילובם יחדיו, עלול לגרום לדום לב פתאומי.


הנתבעת, אשר מודעת למסוכנות התרופות אשר ניתנו למנוחה, לא טרחה לעצור ולו לרגע קט ולבחון את האפשרות לצמצם את כמות או מינון התרופות. יתרה מכך, היא אף לא טרחה לשלוח את המנוחה לביצוע בדיקות מעקב פשוטות (אק"ג) אשר בכוחן לאתר מבעוד מועד את הסכנה ללקות בדום לב פתאומי.


ואשר יגורנו בא. המנוחה נפטרה כתוצאה מדום לב פתאומי. מוות מיותר לחלוטין...

בואו נדבר

bottom of page